ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
Main Menu
dot
bulletHOME
bulletวิธีสั่งซื้อ
bulletวิธีชำระเงิน
bulletแจ้งการชำระเงิน
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หมวดรายการหนังสือ
dot
dot
สรุปการสั่งซื้อของคุณ
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Newsletter

dot
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletคู่มือสู้ชีวิต1-12
วิธีพูดกับคน เพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูด และไม่ให้เสียเปรียบ หรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”  

รหัสหนังสือ : 4440241
ราคาปก :  270.00      
ราคาพิเศษ :  229.00
** Free ตัวอย่าง PDF File ทดลองอ่าน : tongue_fu_sample_.pdf
รายละเอียดย่อ :
วิธีพูดกับคน เพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูด และไม่ให้เสียเปรียบ หรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

แปลจาก : Tongue Fu! : How to Deflect, Disarm, and Defuse Any Verbal Conflict
เขียนโดย : Sam Horn
แปลและเรียบเรียงโดย : เสถียร เทศทอง และ อมรวรรณ เทศทอง
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
รายละเอียดทั้งหมด :

 

หมายเหตุ บรรณาธิการ

 

ในชีวิตจริงคนเราทุกคนย่อมพบเจอกับคนทุกประเภท

และการถูกทำร้ายด้วยคำพูด  รวมไปถึงการถูกเอาเปรียบ  

การโต้เถียงขัดแย้ง  การโยนความผิดใส่กัน  

การชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเรา  ไม่มีใครชอบที่จะต้อง

คบหาหรือทำงานกับคนเจ้าปัญหาหรือเรื่องมาก  

แต่ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องพบเจอเป็นประจำ  

 

ในขณะเดียวกัน  บางครั้งเราต้องเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี  การพูดเพื่อสร้างกำลังใจ

หรือให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ  เป็นต้น  

 

ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการ  เพื่อรับมือหรือโต้กลับ

ในทุกสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

 

“ทั้งก์ฟู-Tongue Fu!”  เป็นศิลปะที่จะช่วยขจัดอารมณ์ขุ่นเคือง  

ลดแรงปะทะทางจิตใจ  และหันเหความสนใจไปจากสิ่ง

ที่ถูกโจมตีอยู่โดยมีเป้าหมายคือการเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจ

เมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูด  

 

ศิลปะทั้งก์ฟูไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

แต่ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน  

เราจะได้เรียนรู้วิธีป้องกันความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือ  

รวมถึงการเลือกที่จะคงไว้ซึ่งจิตใจที่มีเมตตาต่อผู้อื่น  

แม้ผู้อื่นกำลังทำไม่ดีกับเราอยู่ก็ตาม 

 

หนังสือ  “วิธีพูดกับคน  เพื่อรับมือหรือโต้กลับ  ทุกสถานการณ์พูด  

และไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ  “ทังก์ฟู”” เล่มนี้  

เป็น  หนังสือดี แปลจากหนังสือ Tongue Fu! : How to Deflect, Disarm, 

and Defuse Any Verbal Conflict  เขียนโดย  แซม  ฮอห์น  

 

ซึ่งมีเนื้อหาในการสอนเทคนิควิธีการที่ช่วยสามารถรับมือหรือโต้กลับ

ในทุกสถานการณ์การพูด  และทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ตลอดไป

 

สำนักพิมพ์  บี  มีเดีย  ภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์  หนังสือดี  เล่มนี้

ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ประยุกต์เทคนิควิธีการและวิธีคิดที่ดีต่าง ๆ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป

 

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

 

สมชัย  เบญจมิตร

สำนักพิมพ์ บี มีเดีย

มุ่งมั่นทำหนังสือดี... เพื่อคุณ

 

 

สารบัญ

 

ตอนที่ 1 จงใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์

1 ก้าวข้ามความโกรธหรือไม่พอใจ 19

: วิธีพูดเพื่อรับมือกับสถานการณ์

 ที่ทำให้โกรธหรือไม่พอใจ

2 จัดการสิ่งที่ไม่พึงประสงค์     

ด้วยความสนุก     30

: วิธีรับมือกับสิ่งร้าย ๆ 

 ด้วยวิธีคิดมุมมองใหม่

3 คุยกับคนผ่านปัญหาของเขา     40

: วิธีพูดเพื่อช่วยคนที่มีความทุกข์

 ให้รู้สึกดีขึ้น

4 วิธีจัดการกับการร้องเรียน     48

: วิธีจัดการกับคนที่เรียกร้องอยาก

 ได้นั่นอยากได้นี่ตลอดเวลา

5 วิธีออกจากความขัดแย้งอย่าง

สง่างาม     59

: วิธียับยั้งไม่ให้พูดคำพูดที่แสดง

 ความโกรธ และการออกจาก

 สถานการณ์ขัดแย้งอย่างสง่างาม

6 เปิดเผยเกมที่กำลังเล่นอยู่     69

: วิธีรับมือหรือจัดการคนที่ชอบ

 ยุ่มย่ามกับชีวิตคนอื่น

7 เทคนิคการไม่พูด     77

: วิธียับยั้งคำพูดเพื่อป้องกันไม่ให้

 สถานการณ์บานปลาย

8 ควรพูดอะไรเมื่อไม่รู้จะพูดอะไร 85

: ทำอย่างไรถ้ามีคนพูดกับคุณ

 ในทางที่ทำให้เสื่อมเสีย

9 หาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่หาที่

ผิดพลาด     93

: ทำอย่างไรเมื่อตกในสถานการณ์

 ที่มีการโยนความผิดใส่กัน

ตอนที่ 2 วิธีพูดที่สร้างสรรค์ 

หรือวิธีที่ทำลาย

10 รับรู้ ไม่โต้เถียงหรือแก้ตัว     103

: ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงคำพูด

 ที่ทำให้เกิดการต่อต้านหรือ

 สงครามน้ำลาย

11 จงทำตัวเป็นโค้ช ไม่ใช่เป็น

นักวิจารณ์     111

: วิธีพูดเพื่อให้คนฟังยอมรับ

 และเปลี่ยนแปลงตนเองได้ดีขึ้น

12 เปลี่ยนการออกคำสั่งเป็นขอร้อง117

: วิธีพูดเพื่อให้คนฟังไม่รู้สึก

 เหมือนถูกสั่งหรือบังคับให้ทำ

13 ขจัดคำว่า “ทำไม่ได้ เพราะ...” 

ออกไป     124

: วิธีพูดเพื่อไม่ให้คนฟังรู้สึก

 เสียน้ำใจ  หรือรู้สึกถูกปฏิเสธ

14 มองปัญหาอย่างไม่ใช่ปัญหา     132

: วิธีเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อ “ปัญหา”

15 หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง     138

: วิธีหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเกิน 

 จริงที่กระทบความรู้สึกคนฟัง

ตอนที่ 3 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็น

ความร่วมมือ

16 ตั้งใจฟังอย่างระมัดระวัง     149

: วิธีพัฒนาตนเองให้มีความ

 สามารถในการเป็นผู้รับฟังที่ดี

17 กฎสำหรับคนที่มีพฤติกรรม

ที่ไม่สามารถควบคุมได้     157

: วิธีควบคุมสถานการณ์ให้

 ทุกคนรักษากฎ

18 ขจัดข้อโต้แย้ง     167

: วิธีพูดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

 ความขัดแย้ง

19 เข้าถึงด้วยการเปิดใจ     173

: วิธีปรับทัศนคติใหม่ให้กับปัญหา

20 ร่วมกันควบคุม     181

: วิธีทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 ในการตัดสินใจ

ตอนที่ 4 ได้ในสิ่งที่อยากได้

หรือสมควรจะได้รับมากขึ้น

21 จงกำหนดสนามรบเอง     191

: วิธีกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

22 พูดคำว่า “ไม่” โดยไม่น่าเกลียด 199

: วิธีพูดปฏิเสธคนให้เป็น

23 หยุดการพูดอย่างมีกลยุทธ์     209

: วิธีทำให้คนพูดมาก หยุดพูด

24 แสดงออกและรู้สึกมั่นใจ     218

: วิธีพูดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

 มั่นใจและได้รับความเกรงใจ

25 หลักการโน้มน้าว 5 ประการ     230

: วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวคนให้ยอม

 ทำตามที่เราขอร้องหรือต้องการ

26 ปลดแอกคนพาลสู่อิสระภาพ     239

: วิธีเอาตัวรอดและจัดการกับ

 คนพาล

27 ให้โอกาสคนได้เริ่มต้นใหม่     250

: วิธีหยุดความคิดอาฆาตหรือ

 แค้นใจเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

28 เป็นผู้กำหนดอารมณ์ตัวเราเอง  258

: วิธีกำจัดคนที่นำปัญหามาให้

 ให้ออกไปจากใจของเรา

29 รักษาการมีทัศนคติบวก     266

: วิธีคิดเมื่อต้องตกในสถานการณ์

 เลวร้ายหรือยากลำบาก

30 จงฆ่าพวกเขาด้วยความกรุณา   276  

: วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการ

 มีเมตตากรุณาในใจ

บทส่งท้าย  : เปลี่ยนความตั้งใจ

   เป็นการลงมือทำ     289

 

 
ยี่ห้อ : บี มีเดีย

จำนวน      เล่ม


line id ของเรา @beemedia นะครับ (อย่าลืมใส่@นะครับ) หรือ www.facebook/beemedia

มุ่งมั่นทำหนังสือดี... เพื่อคุณ
บริษัท บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
69 ซ.เรวดี 12 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
Bee Media Group (Thailand) Co.,Ltd  
69 Soi Rawadee 12  Tiwanont Rd., T.Taladkwang  Muang Nonthabui 11000 THAILAND     

Tel  6689-111-7500 มือถือ 089-111-7500  Hotline 089-111-7500 Line id : @beemedia (อย่าลืมใส่@ด้วยนะครับ)
Fax 02-034-9474    Email : beemedia123@gmail.com  or  info@BeeMedia.co.th 
และ www.facebook.com/beemedia