ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
Main Menu
dot
bulletHOME
bulletวิธีสั่งซื้อ
bulletวิธีชำระเงิน
bulletแจ้งการชำระเงิน
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
หมวดรายการหนังสือ
dot
dot
สรุปการสั่งซื้อของคุณ
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
Newsletter

dot
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletคู่มือสู้ชีวิต1-12
วิธีพูดกับคน เพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูด และไม่ให้เสียเปรียบ หรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”  
รหัสหนังสือ : 4440241
ราคาปก :  270.00      
ราคาพิเศษ :  229.00
** Free ตัวอย่าง PDF File ทดลองอ่าน : tongue_fu_sample_.pdf
รายละเอียดย่อ :
วิธีพูดกับคน เพื่อรับมือหรือโต้กลับ ทุกสถานการณ์พูด และไม่ให้เสียเปรียบ หรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

แปลจาก : Tongue Fu! : How to Deflect, Disarm, and Defuse Any Verbal Conflict
เขียนโดย : Sam Horn
แปลและเรียบเรียงโดย : เสถียร เทศทอง และ อมรวรรณ เทศทอง
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
รายละเอียดทั้งหมด :

 

หมายเหตุ บรรณาธิการ

 

ในชีวิตจริงคนเราทุกคนย่อมพบเจอกับคนทุกประเภท

และการถูกทำร้ายด้วยคำพูด  รวมไปถึงการถูกเอาเปรียบ  

การโต้เถียงขัดแย้ง  การโยนความผิดใส่กัน  

การชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเรา  ไม่มีใครชอบที่จะต้อง

คบหาหรือทำงานกับคนเจ้าปัญหาหรือเรื่องมาก  

แต่ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องพบเจอเป็นประจำ  

 

ในขณะเดียวกัน  บางครั้งเราต้องเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี  การพูดเพื่อสร้างกำลังใจ

หรือให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ  เป็นต้น  

 

ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการ  เพื่อรับมือหรือโต้กลับ

ในทุกสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการใช้ศิลปะ “ทังก์ฟู”

 

“ทั้งก์ฟู-Tongue Fu!”  เป็นศิลปะที่จะช่วยขจัดอารมณ์ขุ่นเคือง  

ลดแรงปะทะทางจิตใจ  และหันเหความสนใจไปจากสิ่ง

ที่ถูกโจมตีอยู่โดยมีเป้าหมายคือการเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่นใจ

เมื่อต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายด้วยคำพูด  

 

ศิลปะทั้งก์ฟูไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

แต่ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน  

เราจะได้เรียนรู้วิธีป้องกันความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือ  

รวมถึงการเลือกที่จะคงไว้ซึ่งจิตใจที่มีเมตตาต่อผู้อื่น  

แม้ผู้อื่นกำลังทำไม่ดีกับเราอยู่ก็ตาม 

 

หนังสือ  “วิธีพูดกับคน  เพื่อรับมือหรือโต้กลับ  ทุกสถานการณ์พูด  

และไม่ให้เสียเปรียบหรือตกเป็นรองใคร โดยใช้ศิลปะ  “ทังก์ฟู”” เล่มนี้  

เป็น  หนังสือดี แปลจากหนังสือ Tongue Fu! : How to Deflect, Disarm, 

and Defuse Any Verbal Conflict  เขียนโดย  แซม  ฮอห์น  

 

ซึ่งมีเนื้อหาในการสอนเทคนิควิธีการที่ช่วยสามารถรับมือหรือโต้กลับ

ในทุกสถานการณ์การพูด  และทำให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ตลอดไป

 

สำนักพิมพ์  บี  มีเดีย  ภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์  หนังสือดี  เล่มนี้

ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ประยุกต์เทคนิควิธีการและวิธีคิดที่ดีต่าง ๆ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตลอดไป

 

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

 

สมชัย  เบญจมิตร

สำนักพิมพ์ บี มีเดีย

มุ่งมั่นทำหนังสือดี... เพื่อคุณ

 

 

สารบัญ

 

ตอนที่ 1 จงใช้สติมากกว่าใช้อารมณ์

1 ก้าวข้ามความโกรธหรือไม่พอใจ 19

: วิธีพูดเพื่อรับมือกับสถานการณ์

 ที่ทำให้โกรธหรือไม่พอใจ

2 จัดการสิ่งที่ไม่พึงประสงค์     

ด้วยความสนุก     30

: วิธีรับมือกับสิ่งร้าย ๆ 

 ด้วยวิธีคิดมุมมองใหม่

3 คุยกับคนผ่านปัญหาของเขา     40

: วิธีพูดเพื่อช่วยคนที่มีความทุกข์

 ให้รู้สึกดีขึ้น

4 วิธีจัดการกับการร้องเรียน     48

: วิธีจัดการกับคนที่เรียกร้องอยาก

 ได้นั่นอยากได้นี่ตลอดเวลา

5 วิธีออกจากความขัดแย้งอย่าง

สง่างาม     59

: วิธียับยั้งไม่ให้พูดคำพูดที่แสดง

 ความโกรธ และการออกจาก

 สถานการณ์ขัดแย้งอย่างสง่างาม

6 เปิดเผยเกมที่กำลังเล่นอยู่     69

: วิธีรับมือหรือจัดการคนที่ชอบ

 ยุ่มย่ามกับชีวิตคนอื่น

7 เทคนิคการไม่พูด     77

: วิธียับยั้งคำพูดเพื่อป้องกันไม่ให้

 สถานการณ์บานปลาย

8 ควรพูดอะไรเมื่อไม่รู้จะพูดอะไร 85

: ทำอย่างไรถ้ามีคนพูดกับคุณ

 ในทางที่ทำให้เสื่อมเสีย

9 หาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่หาที่

ผิดพลาด     93

: ทำอย่างไรเมื่อตกในสถานการณ์

 ที่มีการโยนความผิดใส่กัน

ตอนที่ 2 วิธีพูดที่สร้างสรรค์ 

หรือวิธีที่ทำลาย

10 รับรู้ ไม่โต้เถียงหรือแก้ตัว     103

: ทำอย่างไรจึงจะหลีกเลี่ยงคำพูด

 ที่ทำให้เกิดการต่อต้านหรือ

 สงครามน้ำลาย

11 จงทำตัวเป็นโค้ช ไม่ใช่เป็น

นักวิจารณ์     111

: วิธีพูดเพื่อให้คนฟังยอมรับ

 และเปลี่ยนแปลงตนเองได้ดีขึ้น

12 เปลี่ยนการออกคำสั่งเป็นขอร้อง117

: วิธีพูดเพื่อให้คนฟังไม่รู้สึก

 เหมือนถูกสั่งหรือบังคับให้ทำ

13 ขจัดคำว่า “ทำไม่ได้ เพราะ...” 

ออกไป     124

: วิธีพูดเพื่อไม่ให้คนฟังรู้สึก

 เสียน้ำใจ  หรือรู้สึกถูกปฏิเสธ

14 มองปัญหาอย่างไม่ใช่ปัญหา     132

: วิธีเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อ “ปัญหา”

15 หลีกเลี่ยงการพูดเกินจริง     138

: วิธีหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดเกิน 

 จริงที่กระทบความรู้สึกคนฟัง

ตอนที่ 3 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็น

ความร่วมมือ

16 ตั้งใจฟังอย่างระมัดระวัง     149

: วิธีพัฒนาตนเองให้มีความ

 สามารถในการเป็นผู้รับฟังที่ดี

17 กฎสำหรับคนที่มีพฤติกรรม

ที่ไม่สามารถควบคุมได้     157

: วิธีควบคุมสถานการณ์ให้

 ทุกคนรักษากฎ

18 ขจัดข้อโต้แย้ง     167

: วิธีพูดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

 ความขัดแย้ง

19 เข้าถึงด้วยการเปิดใจ     173

: วิธีปรับทัศนคติใหม่ให้กับปัญหา

20 ร่วมกันควบคุม     181

: วิธีทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 ในการตัดสินใจ

ตอนที่ 4 ได้ในสิ่งที่อยากได้

หรือสมควรจะได้รับมากขึ้น

21 จงกำหนดสนามรบเอง     191

: วิธีกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

22 พูดคำว่า “ไม่” โดยไม่น่าเกลียด 199

: วิธีพูดปฏิเสธคนให้เป็น

23 หยุดการพูดอย่างมีกลยุทธ์     209

: วิธีทำให้คนพูดมาก หยุดพูด

24 แสดงออกและรู้สึกมั่นใจ     218

: วิธีพูดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ

 มั่นใจและได้รับความเกรงใจ

25 หลักการโน้มน้าว 5 ประการ     230

: วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวคนให้ยอม

 ทำตามที่เราขอร้องหรือต้องการ

26 ปลดแอกคนพาลสู่อิสระภาพ     239

: วิธีเอาตัวรอดและจัดการกับ

 คนพาล

27 ให้โอกาสคนได้เริ่มต้นใหม่     250

: วิธีหยุดความคิดอาฆาตหรือ

 แค้นใจเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่

28 เป็นผู้กำหนดอารมณ์ตัวเราเอง  258

: วิธีกำจัดคนที่นำปัญหามาให้

 ให้ออกไปจากใจของเรา

29 รักษาการมีทัศนคติบวก     266

: วิธีคิดเมื่อต้องตกในสถานการณ์

 เลวร้ายหรือยากลำบาก

30 จงฆ่าพวกเขาด้วยความกรุณา   276  

: วิธีเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการ

 มีเมตตากรุณาในใจ

บทส่งท้าย  : เปลี่ยนความตั้งใจ

   เป็นการลงมือทำ     289

 

 

จำนวน      เล่ม


line id ของเรา @beemedia นะครับ (อย่าลืมใส่@นะครับ) หรือ www.facebook/beemedia

หนังสือดี เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราได้
บริษัท บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
69 ซ.เรวดี 12 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
มือถือ 089-111-7500  Hotline 089-111-7500 Line id : @beemedia (อย่าลืมใส่@ด้วยนะครับ)
    Email : info@BeeMedia.co.th และ www.facebook.com/beemedia